">Arhiva Osnovna škola Josip Zorić - Košarkaški klub Samobor

Lokacija: Osnovna škola Josip Zorić

Analiza

Županijska liga veterana 2017/2018

Ul. Josipa Zorića 86, 10370, Dugo Selo, Hrvatska
(9)
56 - 88
Konačni rezultat

Analiza

Županijska liga veterana 2017/2018

Ul. Josipa Zorića 86, 10370, Dugo Selo, Hrvatska
(6)
64 - 51
Konačni rezultat

Analiza

Županijska liga veterana 2017/2018

Ul. Josipa Zorića 86, 10370, Dugo Selo, Hrvatska
(4)
18 - 52
Konačni rezultat

Analiza

Županijska liga veterana 2016/2017

Ul. Josipa Zorića 86, 10370, Dugo Selo, Hrvatska
(14)
79 - 47
Konačni rezultat

Analiza

Županijska liga veterana 2016/2017

Ul. Josipa Zorića 86, 10370, Dugo Selo, Hrvatska
(12)
55 - 56
Konačni rezultat

Analiza

Županijska liga veterana 2016/2017

Ul. Josipa Zorića 86, 10370, Dugo Selo, Hrvatska
(10)
69 - 79
Konačni rezultat